Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Патентування промислового зразка

13.05.2018

Промисловий зразок — це результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Щоб визначити право власності, необхідно патентування промислового зразка.

ПАТЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА: ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки в Укрпатент. Продовжується також Укрпатентом за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на п’ять років.

Головною умовою патентоспроможності промислового зразка є його новизна. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Особа, яка бажає отримати патент і має на це право, подає до Укрпатенту (Державне підприємство «Український інститут промислової власності») заявку.

ПЕРЕВАГИ ПАТЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Патентування промислового зразка не є обов’язковою процедурою, тобто його автор і/або власник може його виготовляти і без отримання патенту. Патент на промисловий зразок робить його власника володарем виключних прав на використання, тобто будь-яке використання цього об’єкта без дозволу власника є незаконним і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

Права на промисловий зразок, як і інші види власності, мають свою вартість, яка може істотно зрости з плином часу.

Права на промисловий зразок можуть бути предметом продажу, а також здачі в тимчасове користування, в тому числі при укладанні договорів франчайзингу. На підставі укладання договорів про передачу прав або про видачу ліцензії на використання, власник виключних прав може отримати істотну матеріальну вигоду, навіть не використовуючи промисловий зразок самостійно.

Згідно 8 (восьмому) стандарту бухгалтерського обліку, права на промисловий зразок віднесені до нематеріальних активів. Відповідно, вартість промзразка може бути поставлена на баланс підприємства або внесена в якості внеску до статутного фонду при створенні фірми.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТ

Заявка повинна відповідати «Правил складання і подання заявки на промисловий зразок», затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

  • заяву про видачу патенту;
  • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд;
  • опис промислового зразку;
  • креслення, схему, карту (якщо необхідно);
  • в заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) та його адресу, а також автора (авторів);
  • заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

За подання заявки сплачується збір. Розмір збору сплачується на підставі «Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України.

Заявка підлягає обов’язковій експертизі. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

За відповідності матеріалів заявки вимогам Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» і наявності документа про сплату збору за подання заявки заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання заявки.

На підставі рішення про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту, визначених в установленому порядку.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Укрпатент здійснює державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

Видача патенту здійснюється Укрпатентом у місячний термін після державної реєстрації патенту.


Процедура реєстрації промислового зразка — дуже складна процедура, за виконанням якої краще звертатися до професіоналів компанії «Вайз Груп». Вони кваліфіковано нададуть правову допомогу при здійсненні вищевказаних дій, супроводжуючи процес реєстрації до моменту отримання патенту на промисловий зразок.

← Повернутися до списку новин