Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Трансферне ціноутворення: аргументація умов фінансових операцій

30.04.2018

Трансферне ціноутворення (ТЦО) в Україні знаходиться в проблемному стані, так як при аргументації здійснених контрольованих операцій перед платником податків виникають деякі невизначеності. Такі труднощі виражаються за допомогою критеріїв порівнянності неконтрольованої операції з контрольованою, зафіксованих на законодавчому рівні.

ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОГО ДІАПАЗОНУ

У Податковому кодексі платник податків в процесі вибору аналогів, щоб в подальшому визначити ринковий діапазон, повинен аналізувати наступні елементи контрольованої і порівнянної операцій:

 1. Характеристика товарів, робіт або послуг, які є предметом операції.
 2. Функції, виконані сторонами, а також залучені активи і понесені ризики в здійсненої операції.
 3. Практика відносин контрагентів і умови укладених договорів.
 4. Економічний мікроклімат в діяльності сторін цієї операції і бізнес-стратегії сторін.

В цілому, вище перераховані чотири пункти забезпечують нульову визначеність щодо процесу формування методологічної частини порівняння. Причина в тому, що при обліку всіх критеріїв виникають труднощі у виборі порівнянних аналогів, адже просто відсутня або є недостатньо потрібна інформація. З урахуванням узагальненості критеріїв, є великий ризик того, що платникові будуть донараховані податки. Це може стати наслідком суб’єктивного ставлення фіскальних органів до процесу формування пошуку і вибору аналогів у відкритих джерелах інформації.

В українському законодавстві враховуються напрацювання ОЕСР в області застосування джерел інформації для аргументації контрольованої операції. До них можна звертатися з метою пошуку порівнянних даних. Перш за все, це виконані внутрішні неконтрольовані операції платника податків та/або неконтрольовані операції пов’язаного з ним контрагента. Сюди ж відносяться й зовнішні операції, що містяться в будь-яких відкритих джерелах інформації.

Відзначимо, що задовольнити левову частку елементів порівнянності, що присутні у Податковому кодексі, може тільки наявність внутрішніх аналогів.

Одні з найбільш ризикових видів операцій сьогодні – це фінансові операції, тобто, кредитні (позикові). При такому аналізі – дуже низький рівень сумісності, а це – основна причина податкових перевірок і наступних донарахувань обов’язків з податку на прибуток.

Найпопулярніші зовнішні джерела для обґрунтування умов контрольованої операції відповідно до принципу «витягнутої руки» – це бази даних Thomson Reuters і Bloomberg, а також статистична інформація Національного Банку України. Здебільшого велика частина платників податків, які складають документацію по цих операціях своїми силами, спираються тільки на дані Нацбанку. Однак ці дані не повністю задовольняють елементам порівнянності. Тому для аргументації необхідно звертатися до ключових критеріїв кредитних (позикових) операцій, які впливають на формування процентної ставки відповідно до тілу позики.

КЛЮЧОВІ УМОВИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ФІНАНСОВІ ВЗАЄМИНИ СТОРІН ОПЕРАЦІЇ

При створенні договірних умов, що регулюють фінансові взаємини сторін операції, такі можна вважати ключовими:

 • терміни надання кредиту (позики): процентна ставка зростає при збільшенні терміну використання позичальником коштів;
 • підпорядкованість (першочерговість погашення заборгованості): вищий рівень підпорядкованості призводить до збільшення процентної ставки;
 • напрямок використання: цільове призначення залучених коштів в з’єднанні з бізнес-профілем позичальника впливає на рівень процентної ставки;
 • гарантія або забезпечення: наявність цих параметрів зменшує процентну ставку при залученні коштів;
 • фінансова звітність: недотримання позичальником основних фінансових показників, встановлених договором, викликає підвищення процентної ставки;
 • сума кредиту (позики): окремий визначник при встановленні процентної ставки, який провокує як зменшення, так і збільшення цієї ставки;
 • можливість дострокового погашення: подібна домовленість при встановленні процентної ставки може привести як до зниження, так і до збільшення ставки;
 • вид кредиту: вид кредиту (позики) призводить і до зменшення, і до збільшення ставки (наприклад, кредитна лінія, надана клієнту з позитивною кредитною історією, швидше за все, призведе до зменшення процентної ставки);
 • кредитний рейтинг: кредитний рейтинг відображає платоспроможність позичальника, тому цей параметр обернено пропорційний встановленої процентної ставки.

Основні умови, які потрібно досліджувати в процесі аналізу даного виду фінансових операцій, це термін надання кредиту, кредитний рейтинг позичальника, вид кредиту і підпорядкованість. Ці критерії обов’язково повинні бути ідентичними аналізованої операції, а якщо є відмінності, необхідно здійснити відповідні коригування.

При обліку цих критеріїв можна домогтися більшої прозорості правових взаємовідносин між податковими органами і платниками податків. А це, в свою чергу, підвищить інвестиційну привабливість України при здійсненні фінансових операцій і призведе до поліпшення стану національної економіки.


Консалтингова компанія Центр “Парето” підготує пакет документації з ТЦО та звіт про контрольовані операції, розробить політику ТЦО та надасть загальні консультації. При підготовці документації ТЦО задіюється штат з числа аудиторів, фінансистів, бухгалтерів, оцінювачів, бізнес-аналітиків, ризик-менеджерів.

← Повернутися до списку новин