Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Рецензування звітів про оцінку майна

Рецензування звіту про оцінку полягає в неупередженому об'єктивному розгляді оцінки майна особою, яка не має особистої матеріальної або іншої заінтересованості в результатах такої оцінки, відповідно до напряму та спеціалізації її кваліфікаційного свідоцтва.

Консалтингова компанія Центр «Парето» пропонує проведення рецензування за наступними напрямками (спеціалізаціями) оцінки майна і майнових прав:

За результатами своєї роботи рецензент Консалтингової компанії Центр «Парето» готує рецензію у письмовій формі, яку скріплює підписом і печаткою.
Рецензія, видана Консалтинговою компанією Центр «Парето», буде містити висновок про відповідність звіту вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та про можливість його використання у відповідних цілях, у тому числі про достовірність оцінки майна.

Звіт про оцінку майна класифікується за такими ознаками:

  • звіт повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна
  • звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки
  • звіт не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися і цілях, визначених у звіті, після виправлення зазначених недоліків
  • звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний

Вартість послуг з рецензування обмовляється у кожному конкретному випадку і залежить від об'єкта оцінки та термінів виконання замовлення.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Детальніше:

(044) 337-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

info@pareto.com.ua 

Сайт: https://pareto.com.ua/ua/