Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Переоцінка основних фондів підприємства

Переоцінка основних фондів підприємства - це процедура оцінки основних засобів (ОЗ) з метою доведення їх вартості до її реального ринкового значення. Це важливий важіль з управління діяльністю підприємства.

Різна динаміка коливань ринкових цін на різні групи основних засобів призводить до помилкового представлення про реальну ринкову ціну основних фондів підприємств і, як наслідок, до недостовірного обчислення собівартості товарів / робіт / послуг, сум амортизаційних відрахувань, оподатковуваної бази, рентабельності і інших важливих показників.

Об'єктами переоцінки ОЗ є:

 • комерційна нерухомість та споруди;
 • незавершене будівництво;
 • земельні ділянки;
 • устаткування, машини і механізми;
 • автотранспорт;
 • товари в обороті та на складі;
 • інші види ОЗ, в тому числі об'єкти на консервації і в резерві;
 • підготовлені до списання, але поки не оформлені в належному порядку необхідними актами ОЗ.

Цілі і ситуації переоцінки основних засобів

Вартість і склад основних засобів, найчастіше становлять більшу частину всіх активів підприємств, становлять інтерес не тільки для керівництва компаній, але і для інвесторів, засновників, акціонерів. Серед підприємців переоцінка основних фондів користується чималим попитом, тому що з'являється можливість чіткого уявлення реального фінансового становища підприємства, що, в кінцевому рахунку, дозволяє підвищити професійний і якісний рівень роботи підприємства. Балансова вартість основних засобів може суттєво змінюватися з ряду об'єктивних причин, і тільки незалежна переоцінка дозволяє усунути цю невідповідність.

Підприємствам, які володіють основними засобами, може знадобитися їх переоцінка у випадках:

 • купівлі або продажу підприємства;
 • визначення застави під кредит;
 • залучення інвесторів;
 • випуску цінних паперів та збільшення статутного капіталу;
 • фінансового аналізу при визначенні собівартості продукції;
 • для зменшення податку на майно підприємства та податку на прибуток.

Процедура переоцінки проводиться в три етапи:

 • встановлення вартості основних активів підприємства - проводиться зіставлення їх із заявленою вартістю ідентичних компонентів;
 • проведення інвентаризації та переоцінки основних засобів у валюті того підприємства, яке безпосередньо оцінюється;
 • індексація активів підприємства з застосуванням коефіцієнтів переоцінки, діючих на 1 січня року, наступного за звітним.

Як правило, переоцінка основних фондів проводиться на початку року і її результати дійсні аж до повторної переоцінки. Вартість тих чи інших видів активів, що перебувають у володінні підприємства, періодично знижується або піднімається. Таким чином, якщо на початок року повторна оцінка показала зниження вартості деяких активів компанії, то наступні річні виплати в податкові органи пропорційно зменшуються. Якщо ж вартість даних активів зросла, то це дозволяє отримувати додатковий прибуток, так як статутний капітал компанії тепер став більше.

Переоцінка, виконана фахівцями Консалтингової компанії Центр «Парето», здатна оптимізувати бухгалтерські процедури і суттєво зменшити кількість витрат на виробництві.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Детальніше:

(044) 337-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

ivchenko@pareto.com.ua 

Сайт: https://pareto.com.ua/ua/ocinka-biznesu/