Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Оцінка товарів в обороті

Оцінка товарів в обороті - це оцінка широкого спектру рухомих речей різних галузей господарства. Як правило, під товарами в обороті, розуміють ту продукцію, яка знаходяться на балансі у підприємства, у вигляді товарних запасів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції. Також, в цю сферу оцінки слід відносити тварин і худобу, що наявні на фірмі.

Консалтингова компанія Центр «Парето» проводить незалежну експертну оцінку товарів в обороті для:

 • отримання кредиту в банку
 • постановки на баланс підприємства, переоцінки основних засобів для відображення в бухгалтерській та фінансовій звітності
 • визначення суми страхового відшкодування
 • передача в статутний капітал створюваного підприємства
 • прийняття управлінських рішень
 • у разі банкрутства
 • інші випадки (оподаткування, судові спори та інше) 

По завершенню виконання оцінки товарів в обороті надається звіт про оцінку вартості товарів, що перебувають у сфері обігу та призначені для реалізації.

Для проведення оцінки товарів в обороті необхідні такі документи:

 • перелік оцінюваних товарів із зазначенням найменування, кількості та балансової вартості на дату оцінки
 • прайс-лист на всі види товарів, що оцінюються
 • документи, що підтверджують придбання товару (накладні на придбання товарів, договору купівлі-продажу)
 • довідки про наявність товарів на складі і умовах їх зберігання і руху по складу за поточний період

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або доповнений після первинного ознайомлення оцінювача із документами та завданням на оцінку.

Вартість послуг з оцінки товарів в обороті необхідно уточнювати індивідуально, виходячи з обсягу роботи оцінювача, кількості об'єктів оцінки і поширеності їх на ринку.

Фахівці Консалтингової компанії Центр «Парето» пропонують послуги з оцінки товарів в обороті та іншого рухомого майна на найбільш вигідних умовах. 

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Детальніше:

(044) 337-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

info@pareto.com.ua  

Сайт: https://pareto.com.ua/ua/