Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Оцінка торгової марки (товарного знаку)

Товарний знак і знак обслуговування (далі - товарний знак) - позначення, які слугують для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або послуг.

Товарний знак - символ, образ, що дозволяє виділити товар або послугу серед подібних товарів і послуг конкурентів. Це потужна зброя в конкурентній боротьбі, оскільки створює позитивні асоціації споживачів і впливає на їхні уподобання. Він підвищує продажі і дозволяє дещо підвищити ціни по відношенню до аналогів (споживач платить за довіру до бренду). Добре продумана і розроблена торгова марка привертає увагу покупців, формує позитивний образ виробника, вказує на якість продукції або послуг.

У повсякденному житті як визначення для торгових марок можна зустріти різні назви: логотип, емблема, корпоративна або фірмова марка, бренд, торгова марка, товарний знак, слоган, фірмовий знак, знак для товарів і послуг. Розберемося в даних визначеннях:

 • знак для товарів і послуг - це позначення, за допомогою яких товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб
 • знак обслуговування - це торгова марка, тільки вона використовується по відношенню до послуг, а не до товарів
 • торгова марка (ТМ), товарний знак (ТЗ) - це одне і те ж, що і знак для товарів і послуг, тобто позначення, яке покликане відрізняти товари одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів інших юридичних або фізичних осіб
 • фірмовий знак - це унікальний графічний елемент, який зазвичай розташований поряд з назвою компанії
 • логотип - спеціально розроблена, індивідуально стилізована форма назви підприємства, часто в оригінальному дизайнерському виконанні
 • бренд - унікальна комбінація цінностей торгової марки, за яку споживач сплачує додаткову вартість, або просто бажає при покупці. Різниця між торговою маркою і брендом: торгова марка - може мати високий товарообіг, а бренд - повинен мати високий прибуток
 • слоган - короткі фрази, які покликані підкреслювати деякі якості товару і характеристику товару або підприємства в цілому

Види торгових марок:

 • словесні позначення (існуючі слова; придумані, фантазійні слова; слогани)
 • зображувальні позначення (зображення, малюнки, символи, фігури, поєднання ліній, фігур)
 • комбіновані позначення (етикетки, комбінації різних елементів, словесних і образотворчих елементів, виконаних на площині)
 • об'ємні позначення (тривимірне зображення, фігури, комбінації ліній)

Оцінка товарного знаку, торгової марки, бренду, фірмового найменування або іншого відмітної ознаки товару чи компанії вимагає комплексного підходу. Для цього оцінювачі Консалтингової компанії Центр «Парето» проводять аналіз повного циклу виробництва і реалізації товарів або послуг компанії. У результаті одержують ринкову вартість оцінюваного об'єкта через визначення впливу відмітної ознаки (товарного знаку) на величину прибутку компанії і об'єм реалізації товарів і послуг.

Оцінка товарного знаку зазвичай проводиться при продажу бізнесу, при внеску в статутний капітал, переоцінці активів організації, при передачі виключних прав по використанню торговельної марки, при визначенні збитку, заподіяного власнику незаконним використанням торгового знаку і т.д.

Необхідні документи для оцінки товарного знака:

 • свідоцтво про реєстрацію товарного знаку з додатками (копія)
 • балансова вартість торгового знаку
 • витрати на розробку, просування і рекламу знака за період його дії (по роках). А також короткий опис основних проведених заходів
 • короткий опис діяльності та історії підприємства, якому належить товарний знак
 • опис продукції, маркованої даним знаком, її конкурентоспроможність за ціною і якістю, приблизна частка продукції на ринку
 • обсяг продажів, отриманий прибуток за останні 3-5 років
 • сучасний стан, основні тенденції розвитку та очікувані темпи зростання сегмента ринку в найближчі роки
 • прогноз продажів і прибутку в майбутні 3-5 роки, необхідні інвестиції

Даний перелік документів, необхідних для оцінки вартості товарного знака, носить орієнтовний характер і може бути скоригований.

Вартість послуг з оцінки торгової марки обговорюється у кожному конкретному випадку і залежить від наступних факторів:

 • виду оцінюваної торгової марки
 • повноти та достовірності інформації про об'єкт оцінки
 • термінів виконання оцінки

Фахівці Консалтингової компанії Центр «Парето» допоможуть вам виконати оцінку торгової марки на високому професійному рівні.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Детальніше:

(044) 361-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

value@pareto.kiev.ua

Сайт: https://pareto.com.ua/ua/ocinka-nematerialnix-aktiviv/