Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Оцінка підприємства як цілісного майнового комплексу

Оцінка підприємства (бізнесу) як цілісного майнового комплексу (ЦМК) одна з найскладніших серед усіх оціночних робіт. Це пов'язано як з обсягом робіт, так і з необхідністю прогнозування діяльності підприємстві на декілька років.

Цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого забезпечує проведення окремої господарської діяльності на постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти і можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства.

З метою проведення оцінки цілісного майнового комплексу Консалтингова компанія Центр «Парето» здійснює:

 • аналіз організаційно-правової форми підприємства
 • ознайомлення та аналіз ринку продукції (товарів, робіт, послуг) ЦМК
 • ознайомлення та аналіз ринку сировини і основних матеріалів, які використовуються в діяльності підприємства, ЦМК якого оцінюється
 • аналіз правових принципів проведення господарської діяльності підприємства, зокрема ліцензування, квотування, застосування механізмів ціноутворення на ринку відповідної продукції (товарів, робіт, послуг), наявність державної підтримки або обмежень, антимонопольне та екологічне законодавство, система оподатковування
 • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, майнового та фінансового стану на дату оцінки та за період, що передує цій даті
 • підготовку обґрунтованих прогнозів діяльності підприємства, ЦМК якого оцінюється, за основними показниками виробництва та реалізації продукції, фінансового і майнового стану та прогнозу потреби такого підприємства в інвестиціях з визначенням джерел фінансування

Оцінка підприємства необхідна при таких юридичних діях:

 • купівлі або продажу компанії
 • реструктуризації (реорганізації) компанії
 • ліквідацію або банкрутство підприємства
 • злитті або поглинанні компаній
 • отриманні кредиту
 • залучення інвестицій
 • акціонуванні (розподіл часток)
 • для викупу частини бізнесу
 • внесення внеску в статутний капітал
 • для інформування власника і т.д.

Основною метою проведення оцінки бізнесу підприємства є визначення його ринкової вартості на дату оцінки. Крім ринкової вартості можуть визначатися вартість ліквідації, інвестиційна і ліквідаційна вартість. Вид вартості безпосередньо залежить від мети проведення роботи.

Ціна і терміни проведення робіт з оцінки бізнесу індивідуальні. Їх можна уточнити тільки після ознайомлення оцінювача Консалтингової компанії Центр «Парето» з первинними даними по об'єкту оцінки.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Дізнатися більше:

(044) 337-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

info@pareto.com.ua 

Сайт: https://pareto.com.ua/ua/ocinka-biznesu/