Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Оцінка патенту в Україні |  Вартість і терміни - Парето

Оцінка вартості патенту - одна з найбільш затребуваних послуг з оцінки інтелектуальної власності. Це пов'язано з розвитком ринкової економіки в Україні.

З кожним роком кількість зареєстрованих патентів тільки зростає, і відповідно виникає більше питань щодо процедури оцінки патентів. У цій статті ми обговоримо всі особливості та правила оцінки.

Оцінка вартості патенту: що це таке?

У першу чергу це точне встановлення, скільки коштують права на об'єкти ІВ. Дані права підтверджуються охоронним документом, а саме патентом. Також патент дає можливість отримувати додатковий прибуток від застосування об'єкта ІВ.

Патент - це офіційний документ, який встановлює виключне право його власника на об'єкт ІВ, а також підтверджує його пріоритет, істинність авторства та право володіння на певний об'єкт патентування.

Якщо простіше, то патент необхідний для захисту винахідника від недобросовісних конкурентів, адже вони не мають права застосовувати об'єкт інтелектуальної власності без згоди справжнього автора. Таким чином, сьогодні оцінка вартості патентів і ліцензій набуває дуже важливого значення. Патенти видаються уповноваженими органами держави на конкретний термін, який може становити від 8 до 20 років.

Охоронний документ має конкретний період дії. Цей термін залежить від того, який саме об'єкт ІВ був запатентований в Укрпатенті.

Розберемо більш докладно період охорони кожної категорії патенту:

 • Винахід. Документ діє 20 років, при цьому продовжити патент не можна. Крім того, щороку власник патенту зобов'язаний вносити держмито - цією дією він продовжує дію документа. Однак у кожному випадку є винятки. У цій ситуації виняток - це патент на винахід лікарського призначення (з'являється можливість продовжити документ ще на 5 років).

 • Корисна модель. Документ діє протягом 10 років. Також відсутнє право продовжити період дії патенту. Як і з патентом на винахід, у даному випадку власник патенту зобов'язаний вносити держмито щороку.

 • Промисловий зразок. Його термін дії складає 10 років, але при цьому існує можливість продовжити цей період на 5 років. Однак таке продовження можна використовувати тільки один раз. Щорічне держмито для промислового зразка теж існує, тому власник патенту буде зобов'язаний його вносити.

 • Охоронний документ на торгову марку діє в Україні 10 років. По закінченню цього періоду дія свідоцтва на товарний знак може бути продовжена ще на 10 років. Торгова марка відрізняється від інших об'єктів інтелектуальної власності тим, що її охоронний документ може бути продовжений необмежену кількість разів.

 • Охоронний документ на авторське право. Захист діє протягом життя автора, а також з дати його смерті ще цілих 70 років. Однак слід звернути увагу на те, що немайнові права автора діють безмежно.

 • Охоронний документ на суміжне право, у свою чергу, діє 50 років.

Українське законодавство встановлює, що права на об'єкти інтелектуальної власності та авторські права можуть припинитися ще до закінчення їх терміну дії (ст. 47). Це можливо, коли:

 • власник вчасно не вніс держмито;

 • правовласник самостійно відмовиться від своїх прав шляхом подання письмової заяви.

У деяких ситуаціях оцінка патенту може бути обов'язковою. Наприклад:

 • Оформлення договору купівлі-продажу, де об'єктом угоди виступає інтелектуальна власність;

 • Оцінка всіх нематеріальних активів компанії, в яких патент є невід'ємною частиною;

 • Підтвердження ціни об'єкта інтелектуальної власності з метою залучення нових інвестицій;

 • Внесення патенту до статутного капіталу компанії;

 • Встановлення показника ефективності патенту.

Даний список не є вичерпним. Можливі й інші ситуації, при яких оцінка буде обов'язковою. Для того щоб отримати більш детальну інформацію щодо вашої ситуації, зверніться за консультацією до наших фахівців.

Способи оцінки патентів

Оцінка патенту може знадобитися в різних ситуаціях, в залежності від цього експерту слід підбирати найбільш ефективний та оптимальний спосіб оцінки. На практиці виділяють три підходи:

 1. На основі реальної інформації (прибутковий). У даному випадку фахівець аналізує дохід, що отримується від використання оцінюваного об'єкта інтелектуальної власності, й формує підсумковий результат - вартість.

 2. На основі можливих (імовірних) показників. Тут може використовуватися та ж інформація, що й в першому пункті, тільки не реальна, а зазначена в проекті або бізнес-плані. За допомогою аналізу цих даних, експерт також встановлює можливу вартість оцінюваного об'єкта.

 3. Витратний підхід. У цій ситуації перед експертом стоїть завдання встановити, скільки буде потрібно коштів для того, щоб відтворити аналогічний об'єкт інтелектуальної власності відповідно до того об'єкта, який оцінюється.

Крім того, дані методи можуть комбінуватися. Це необхідно для того, щоб отримати найбільш точні та об'єктивні результати оцінки. Спеціаліст самостійно аналізує ситуацію та приймає рішення щодо способу проведення оцінки.

Should I Patent my Invention? | Canadian Patent Filing & Registration

Патент на винахід

Винахід - це конкретний результат роботи людини інтелектуального характеру, який застосовується у сфері науки або техніки. Крім того, винахід є об'єктом інтелектуальної власності, який має пряме відношення до сфери промислового виробництва. Також слід враховувати той факт, що законне право на винахід виникає тільки після проходження процедури реєстрації.

Винахід, у свою чергу, повинен відповідати певним критеріям, а саме:

 • новизна (не мати вже зареєстрованих аналогів);

 • винахідницький рівень (під час розробки об'єкта повинні бути застосовані певні винахідницькі знання),

 • промислова приналежність (даний об'єкт може бути використаний на виробництві).

Патент на корисну модель

Корисна модель - це нове технічне рішення, яке використовується у промисловості, яке не має винахідницького рівня та відноситься до категорії пристрій. Права на корисну модель закріплюються такі ж, як і на винахід. Якщо звернутися до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», то в документі ми знайдемо таке визначення, як корисна модель - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Таким чином, корисною моделлю може бути:

 • продукт;

 • процес (метод або спосіб);

 • нове використання вже відомого продукту чи процесу (способу).

Патент на промисловий зразок

Промисловий зразок - це конкретний результат творчої роботи людини у сфері художнього конструювання. Предметом промислового зразка виступають форма, малюнок, розфарбування або їх комбінація, що визначають зовнішній вигляд промислового продукту.

Об'єкти, які можна запатентувати (зареєструвати) в якості промислового зразка:

1) об'єкти двомірного вигляду:

 • варіанти використання торгової марки на товари (етикетка, упаковка і тара);

 • окремі види виробів друкованого формату (етикетка, рекламний буклет, логотип газети або журналу);

 • візерунок на декоративних шпалерах, тканинах, зображення на килимі.

2) об'єкти тривимірного виду:

 • коробки, пляшки, пакети, ящики та інше.

 • зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструменту, обладнання;

 • як продукт в цілому, так і його окремий елемент.

3) продукти багатооб'єктного типу:

 • комплекти або набори виробів, інтер'єр тощо.

Які документи необхідно буде підготувати?

Для того щоб оцінка патенту пройшла швидко та успішно, потрібно надати оцінювачу повний пакет документів. Залежно від ситуації та мети оцінки цей список може змінюватися. Щоб дізнатися точний перелік, зверніться до фахівця за консультацією.

Документи, які потрібні для здійснення оцінки:

 • охоронний документ на об'єкт ІВ;

 • опис об'єкта, патент якого необхідно оцінити;

 • опис можливостей і прав маркетингового застосування оцінюваного об'єкта;

 • бізнес-план або проект комерційного застосування об'єкта (при цьому необхідно вказати розмір бажаної валової виручки, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку тощо);

 • опис ринку продукції (послуг), які виробляються із застосуванням запатентованого об'єкта ІВ;

 • інформація про витрати, спрямовані на створення об'єкта ІВ;

 • інформація про витрати на правову та інші види захисту об'єкта ІВ.

Скільки коштує оцінка патентів?

Сьогодні немає фіксованої ціни за таку послугу, як оцінка патенту. Ціна на послуги з оцінки патенту (визначення вартості патенту) заздалегідь обмовляється в кожному конкретному випадку та може залежати від таких показників:

 • типу та складу об'єкта оцінки;

 • повноти та достовірності наявної у Замовника необхідної інформації про об'єкт оцінки;

 • період здійснення замовлення.

За результатами проведеної роботи оформляється звіт про оцінку вартості патентів, що має повну юридичну силу для учасників угоди та користувачів звіту. Однак існує одна особливість - мету оцінки необхідно узгодити з експертом заздалегідь, адже ця інформація вноситься до звіту, який може бути використаний виключно в тих ситуаціях, що зазначені у документі.

Таким чином, у нашій компанії оцінка патенту буде коштувати від 1000 гривень і займе від 3 днів.

Експерти Консалтингової компанії Центр «Парето» мають багаторічний досвід практичної діяльності з оцінки вартості патентів. Ми працюємо в Україні вже 10 років, тому знаємо, як вирішити будь-яку ситуацію нашого клієнта. Крім того, ви можете замовити у нас оцінку, незалежно в якому регіоні країни ви перебуваєте.

Наші принципи роботи - це професіоналізм, своєчасність, доступність та індивідуальний підхід. Крім того, ми надаємо безкоштовну консультацію! Для цього залиште заявку на нашому офіційному сайті, й ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Детальніше:

(044) 337-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

info@pareto.com.ua 

Сайт: https://pareto.com.ua/ua/ocinka-nematerialnix-aktiviv/