Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Оцінка обладнання та машин

Затребуваність незалежної оцінки обладнання обумовлена тим, що кваліфікована та якісна оцінка вартості обладнання часто є єдиною можливістю визначення справедливої вартості основних фондів підприємств.

До машин і устаткування відносяться наступні об'єкти оцінки:

 • комплекс машин і устаткування в складі діючого підприємства
 • технологічні комплекси, що поєднують кілька взаємопов'язаних між собою технологічних машин і допоміжних пристроїв (потокові і автоматизовані лінії, роботизовані комплекси і т.д.)
 • функціонально самостійні машини, агрегати та установки
 • інженерні пристосування, верстати, інструмент
 • інші спеціалізовані автотранспортні засоби
 • машини та обладнання, в т. ч. унікальні або зняті з виробництва

Ринкова вартість машин та обладнання з часом змінюється у зв'язку з швидким розвитком технічного прогресу, освоєнням інноваційних технологій, зміни кон'юнктури ринку, а також фізичним і функціональним зношуванням. Всі вище перелічені чинники підтверджують необхідність періодичної оцінки машин і обладнання для приведення їх вартості на поточну дату.

Стосовно до оцінки машин і устаткування можна виділити наступні основні цілі:

 • переоцінка в цілях відображення в бухгалтерському обліку та оподаткування (оцінка групи однорідних об'єктів основних засобів проводиться підприємством не частіше одного разу на рік і відображається в обліку по поточній (відновної) вартості або шляхом прямого перерахунку за підтвердженими ринковими цінами)
 • оцінка заставної вартості машин, обладнання, технологічних ліній в разі кредитування
 • визначення вартості обладнання в разі його страхування - ініціюється власником для зниження ризиків можливого збитку, обов'язково для обладнання, яке виступає предметом застави
 • оцінка машин і обладнання для цілей купівлі-продажу - важливо як для потенційних продавців, так і для покупців на етапі підготовки та проведення переговорів про угоду купівлі-продажу
 • визначення ринкової вартості обладнання при внеску в статутний капітал підприємства, злиття або реорганізації підприємств
 • реорганізація, злиття підприємств оцінка обладнання затребувана у випадках оцінки загальної вартості майнового комплексу при створенні акціонерних товариств, повторної емісії акцій
 • передача обладнання в оренду або лізинг
 • підтвердження митної вартості
 • банкрутство підприємства та виставлення його майна на торги для покриття боргів кредиторам
 • розділ майна внаслідок розділу корпорації або розпаду партнерства
 • постановка на облік запасних частин від списаного раніше майна

Оцінка вартості машин і устаткування - це дуже відповідальне завдання, з яким Консалтингова компанія Центр «Парето» справляється швидко, якісно, кваліфіковано та професійно.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Детальніше:

(044) 337-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

info@pareto.com.ua 

Сайт: https://pareto.com.ua/ua/ocinka-aktiviv/