Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність (ІВ) - це збірне поняття, використовуване для позначення прав, що відносяться до інтелектуальної діяльності в різних областях (виробничій, науковій, літературній і художній).

Оцінка інтелектуальної власності - це визначення вартості обсягу прав на конкретні результати інтелектуальної діяльності, володіння якими забезпечує їх власнику певну вигоду.

Консалтингова компанія Центр «Парето» проводить оцінку таких об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ):

Головними факторами, що впливають на вартість ОІВ, є:

 • можливість вільного обігу на ринку
 • термін дії
 • фактор новизни
 • надійність правової охорони
 • визначення впливу активу на кінцеві результати господарської діяльності підприємства

Традиційно оцінка ОІВ проводиться у таких випадках:

 • укладення угод купівлі-продажу ОІВ
 • внесення до статутного капіталу новостворюваного підприємства
 • при продажу-купівлі підприємства (бізнесу), яке володіє ОІВ
 • при приватизації підприємства, яке володіє ОІВ
 • при укладенні ліцензійного договору та необхідності обґрунтувати розрахунок платежів за використання ОІВ
 • при злитті, поглинанні, реструктуризації, ліквідації або банкрутстві підприємства, яке володіє ОІВ
 • при страхуванні ОІВ
 • при визначенні економічного ефекту від використання ОІВ на підприємстві
 • при оцінці діяльності підприємства в цілому і вироблення спільної стратегії розвитку

Для проведення оцінки ОІВ необхідна інформація про строк використання об'єкту, опис об'єкта інтелектуальної власності, правовстановлюючі документи на об'єкт (копії).

Ціни та терміни виконання робіт з оцінки ОІВ сильно різняться в залежності від виду об'єкта, тому визначаються індивідуально при укладенні договору на надання послуг.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Детальніше:

(044) 337-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

info@pareto.com.ua 

Сайт: https://pareto.com.ua/ua/ocinka-nematerialnix-aktiviv/