Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Оцінка для МСФЗ

Оцінка для Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) - одна з найбільш актуальних цілей оцінки майна українських компаній, оскільки міжнародні стандарти фінансової звітності визнані вже в багатьох країнах світу. В Україні також проходить планомірне зближення національних правил складання звітності зі стандартами МСФЗ.

Комітет по МСФЗ (IFRS) - організація, створена для уніфікації фінансової звітності підприємств з усіх країн світу. По суті, МСФЗ - це міжнародна уніфікована "мова" бізнесу. Звітність, підготовлена у відповідності зі стандартами МСФЗ, полегшує діалог з іноземними компаніями та інвесторами, що дає легкий вихід на міжнародні ринки.

Консалтингова компанія Центр «Парето» надає наступні послуги оцінки для підготовки звітності по МСФО:

  • оцінка активів при першому застосуванні МСФЗ (IFRS 1)
  • оцінка справедливої вартості основних засобів (IAS 16)
  • оцінка справедливої вартості орендованого майна (IAS 17)
  • оцінка справедливої вартості інвестиційної нерухомості (IAS 40)
  • оцінка справедливої вартості активів при об'єднанні підприємств (IFRS 3)

Крім безпосередньо послуг оцінки для МСФЗ, фахівці Центру «Парето» можуть додатково запропонувати такі консультаційні послуги:

  • проведення тесту на предмет знецінення активів (IAS 36)
  • розподіл вартості придбання компанії (IFRS 3)

Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності українськими підприємствами дозволяє не тільки залучати інвесторів і акціонерів, але і більш ефективно управляти ресурсами компанії. Важливим інструментом переходу на МСФЗ є оцінка основних засобів підприємства.

Досвід експертів Консалтингової компанії Центр «Парето» в оцінці майна при переході на МСФЗ дозволяє проводити оцінку згідно з усіма стандартами і в мінімальні терміни. При проведенні оцінки для цілей МСФЗ ми строго виконуємо вимоги Міжнародних стандартів оцінки і використовуємо накопичений практичний досвід.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Детальніше:

(044) 337-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

info@pareto.com.ua 

Сайт: https://pareto.com.ua/ua/