Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
рус укр

Антикризове управління підприємством

Діяльність даного напрямку Центра «Парето» пов’язана з мінімізацією підприємницьких ризиків компанії, тобто направлена на прогнозування і виявлення зовнішніх та внутрішніх загроз життєво важливих інтересам підприємства, і здійснення необхідного комплексу конкретних дій по їх попередженню та нейтралізації.

Основними задачами, що вирішуються Центром «Парето», є:

 1. виявлення загроз фінансово-економічного, соціально-психологічного, політичного та іншого характеру в сфері інтересів діяльності підприємства
 2. надання інформації про партнерів, клієнтів, конкурентів підприємства та інших об’єктів, а також виявлення серед них тих, що несуть загрозу діяльності підприємства
 3. оцінка надійності і стійкості партнерів підприємства

Зміст і процедура антикризового управління:

1. Комплексна діагностика підприємства та зовнішнього середовища

 • аналіз зовнішніх факторів (макроекономіка, нормативно-правова база, галузевий аналіз, в т.ч. суміжних галузей, аналіз існуючих та перспективних ринків, аналіз стратегій конкурентів, дослідження досвіду світових компаній)
 • аналіз внутрішніх факторів (фінансово-економічний стан компанії, технології та інновації, портфель продуктів / послуг, клієнтська база, HR, бізнес-процеси, система управління)
 • аналіз переваг і недоліків функціонування, можливостей і загроз

2. Антикризове управління

 • розробка програми антикризового управління
 • експрес-діагностика діяльності підприємства
 • розробка переліку антикризових дій на підставі результатів, отриманих після проведеної діагностики
 • визначення ресурсів, необхідних для реалізації намічених дій
 • розробка плану санації підприємства
 • розробка дій по забезпеченню беззбиткової діяльності підприємства в умовах економічного спаду
 • оптимізація організаційної структури підприємства
 • розробка варіантів реструктуризації непрофільних активів (визначення цілей і масштабу реструктуризації, оцінка активів, розробка дій щодо посилення ефекту від їх використання, вибір оптимального варіанту)

Куратор напрямку

Івчекно Олег

(044) 361-99-79

(067) 462-42-24

(050) 314-19-99

ivchenko@pareto.kiev.ua