Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
укр рус

Оцінка земельних ділянок

Оцінка земельної ділянки є одним з найпоширеніших видів оціночної діяльності і включає в себе визначення вартості об'єкта і юридичних прав на нього.

Найбільш типові випадки, коли потрібне проведення оцінки земельних ділянок (прав власності або прав оренди):

При оцінці земельної ділянки потрібно визначити або ринкову вартість права власності, або вартість права оренди земельної ділянки.

На ринкову вартість земельної ділянки впливають такі фактори:

 • місцезнаходження
 • наявність комунікацій, можливість приєднання до існуючих мереж
 • склад, стан і властивості ґрунтів
 • рельєф місцевості
 • попит і пропозицію на ринку земельних ділянок та ін.

Ринкова вартість права оренди земельної ділянки залежить від:

 • прав орендаря на земельну ділянку
 • терміну дії права
 • обтяжень права оренди
 • прав інших осіб на оцінюваний об'єкт
 • цільового призначення земельної ділянки

Також на ринкову вартість права оренди впливає очікувана величина, тривалість і ймовірність отримання доходу від права оренди об'єкту за певний період часу при найбільш ефективному його використанні.

Для проведення оцінки земельних ділянок необхідні наступні документи (копії):

 • договір оренди землі, акт постійного користування або державний акт про власність на землю
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або паспорт та ідентифікаційний код власника земельної ділянки
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності)

Даний перелік документів носить орієнтовний характер і може бути змінений після детального ознайомлення оцінювача Консалтингової компанії Центр «Парето» з особливостями об'єкта і цілями оцінки.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Куратор напрямку

Жигалюк Наталія

(044) 361-99-79

(067) 538-69-49

(050) 314-19-99

value@pareto.kiev.ua