Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
укр рус

Оцінка патентів

Оцінка вартості патентів є однією з найбільш затребуваних послуг з оцінки інтелектуальної власності. Це пов'язано з розвитком ринкової економіки в Україні.

Під оцінкою вартості патенту мають на увазі оцінку прав на об'єкти інтелектуальної власності, які підтверджуються виданим патентом і дають можливість отримувати реальний дохід від володіння ними.

Патент - це офіційний документ, який підтверджує виключне право патентовласника на винахід, корисну модель або на промисловий зразок, а також засвідчує його пріоритет, авторство і право власності на конкретний об'єкт патентування.

Іншими словами, патент служить захистом винахідника від конкурентів, оскільки вони не мають права використовувати його винахід без згоди автора. Виходячи з цього, на сьогоднішній день оцінка вартості патентів і ліцензій набуває дуже важливого значення.

Патенти видаються уповноваженими органами держави на конкретний термін, який може становити від 8 до 20 років.

Винахід - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері науки чи техніки. Винахід є об'єктом інтелектуальної власності, що відноситься до сфери промислового виробництва. Право на винахід виникає при його державній реєстрації.

Щоб бути визнаним винаходом, технічне рішення повинне володіти такими якостями:

 • новизною (не бути відомим на існуючому рівні техніки);
 • винахідницьким рівнем (не бути очевидним, виходячи з поточного рівня знань фахівців),
 • промисловою застосовуваністю.

Корисна модель - нове промислово застосовуване технічне рішення, що не володіє винахідницьким рівнем і відноситься до пристроїв. За корисною моделлю закріплюється право на інтелектуальну власність для захисту винаходів. Згідно Закону України «Про охорону прав на винаходи и корисні моделі», корисна модель - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій технології.

Корисною моделлю може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини);
 • процес (спосіб);
 • нове застосування раніше відомого продукту чи процесу (способу).

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок, колір або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

 Об'єкти, які патентують (реєструють) як промисловий зразок:

 1) двомірні об'єкти:

 • варіанти застосування товарного знака на продукції (на етикетці, упаковці і тарі);
 • деякі види друкованих виробів (етикетка, рекламний буклет, логотип газета чи журнал);
 • малюнок декоративних шпалер, тканин, малюнок килима.

 2) Тривимірні об'єкти:

 • упаковки (коробки), пляшки, пакети, ящики і т.п.
 • зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструментів, обладнання;
 • як виріб у цілому, так і його частина.

 3) багатооб'єктні вироби:

 • комплекти чи набори виробів, інтер'єр і т.п.

Документи, необхідні для проведення оцінки патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок:

 • патент на корисну модель, винахід чи промисловий зразок;
 • короткий опис об'єкта інтелектуальної власності, на який видано патент;
 • короткий опис можливостей комерційного використання об'єкта інтелектуальної власності, захищеного патентом;
 • бізнес-план комерційного використання об'єкта інтелектуальної власності, захищеного патентом, з вказівкою планованої валової виручки необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку і т.п.
 • короткий опис ринку товарів (послуг), що виробляються з використанням запатентованого об'єкта інтелектуальної власності;
 • витрати на створення об'єкта інтелектуальної власності;
 • витрати на правову та інші види охорони об'єкта інтелектуальної власності.

Вартість послуг з оцінки патенту (визначення вартості патенту) обмовляється у кожному конкретному випадку і залежить від наступних факторів:

 • типу і складу об'єкту оцінки;
 • повноти і достовірності наявної у Замовника необхідної інформації про об'єкт оцінки;
 • термінів виконання замовлення.

За результатами проведеної роботи оформляється звіт про оцінку вартості патентів, що має повну юридичну силу для учасників угоди і користувачів звіту.

Експерти Консалтингової компанії Центр «Парето» мають багаторічний досвід практичної діяльності з оцінки вартості патентів.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Куратор напрямку

Івченко Олег

(044) 361-99-79

(067) 462-42-24

(050) 314-19-99

ivchenko@pareto.kiev.ua