Ваш надiйний партнер
для комплексних бiзнес-рiшень
укр рус

Оцінка ноу-хау

Ноу-хау є одним з об'єктів інтелектуальної власності. На сучасному етапі розвитку економіки та інформаційних технологій оцінка вартості ноу-хау стає все більш популярною, оскільки ноу-хау становить ключову частину активів будь-якої компанії і є одним з найважливіших факторів успіху бізнесу.

У перекладі з англійської мови термін «know-how» означає «знати як». Під ноу-хау розуміють сукупність знань науково-технічного, управлінського, фінансово-економічного характеру, а також досвіду їх застосування на практиці, що мають комерційну цінність і передбачають секретність. Ноу-хау є дуже важливим активом будь-якого підприємства, правильне використання якого дозволяє забезпечити перевагу над конкурентами.

Процедура оцінки об'єкта ноу-хау проводиться на основі зіставлення вартості витрат на створення даного нематеріального активу та комерційної вигоди, яку даний об'єкт приносить або може приносити.

Оцінка вартості ноу-хау вимагається для таких найбільш поширених цілей:

 • планування діяльності підприємства
 • прийняття управлінських та інвестиційних рішень
 • купівля-продаж частини активів або всього бізнесу
 • внесення до статутного капіталу
 • реорганізація бізнесу
 • перерозподіл майна компанії між власниками
 • вирішення майнових суперечок

Документи, необхідні для оцінки ноу-хау:

 • документи, що підтверджують витрати на створення ноу-хау або купівлю прав на його використання
 • відомості про наявність обтяжень в ноу-хау, включаючи обтяження заставою або іншими борговими зобов'язаннями
 • відомості про наявність обмежень щодо використання ноу-хау
 • вказівка джерел прибутку при використанні ноу-хау
 • собівартість товару і ціна за одиницю після використання ноу-хау
 • показники доходів, отриманих з різних джерел (експлуатаційні, економічні, технічні та екологічні показники) після застосування ноу-хау
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або паспорт та ідентифікаційний код власника
 • свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (за наявності)

Даний перелік документів, необхідних для оцінки вартості ноу-хау, носить попередній характер і може бути скоригований.

Вартість послуг з оцінки ноу-хау обговорюється окремо для кожного випадку.

Спеціалісти Консалтингової компанії Центр «Парето» проводять комплексну оцінку вартості ноу-хау на високому професійному рівні.

Повернутися до попередній розділ сайту: Оцінка майна і майнових прав

Куратор напрямку

Івченко Олег

(044) 361-99-79

(067) 462-42-24

(050) 314-19-99

ivchenko@pareto.kiev.ua